Två trafikdomar

Jag har tagit del av två intressanta domar i trafikmål den senaste tiden.

Den första handlar om en bilist som körde på och dödade en fotgängare på ett obevakat övergångställe. Det är alltså ett övergångställe där fordonsförare ska lämna fotgängare företräde. Övergångstället är lite besvärligt för båda parter. Det är två körfält i vardera riktningen, refug emellan alla körfält. Likförbaskat råder omkörningsförbud vid obevakade övergångställen.
Tingsrätten ansåg inte att bilföraren kunde ställas till ansvar eftersom trafiksituationen var så besvärlig. :-O
Vart tog grundregeln vägen? "Du ska i varje ögonblick kunna stanna inför varje tänkbar fara." (Jag vet det är inget citat men det är andemeningen.) Jag kan inte se annat än att bilföraren gjort sig extra skyldig då hon inte tog det extra försiktigt i en så besvärlig trafiksittuation. Det är definitivt ingen förmildrande omständighet att trafiksitutionen är svår.

Alltså är tingsrätten ute och cyklar.
Man kan också undra hur kommunen tänker när de inte har stoppat all trafik på en så svår plats.


Jag brukar hävda att det inte är straffbart att gå mot röd gubbe även om det är förbjudet. Men det kan straffas med döden. Det är inte helt rätt, vilket framgår i det andra fallet.
Det handlar alltså också om ett övergångställe, en fotgängare och en fordonsförare. Det är dock ett bevakat övergångställe, trafikljus. I det här fallet blir fotgängaren också påkörd men tar ingen större skada däremot blir det skador på bilen.
Bilföraren hävdar att han kört för grönt ljus vilket betyder att fotgängaren gått mot röd gubbe. Bilföraren har ett vittne som också sett det gröna ljuset. Tingsrätt kan alltså känna sig hyfsat säker på att det var röd gubbe. Fotgängaren döms till böter för "vårdslöshet i trafik" och skadestånd til bilägaren för skadorna på bilen.

Här talar vi om en rätt som förstått lagstiftningen. Härligt!


Det är inte svårt att förstå vad jag tycker om ovanstående domar. Det jag saknar är kvällstidningarnas krigsrubriker i det senare fallet. Det skulle behövas för att folk ska förstå att även fotgängare har en skyldighet att anstränga sig för att förhindra en olycka.
Obevakat övergångställe
"Gående som ska gå ut på ett övergångsställe ska ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos de fordon som närmar sig." (vägverkets hemsida)

Taxiförare kan inte köra bil

Oj, oj. Nu har samhället eller åtminstone media, jag tror även myndigheterna, överraskats av verkligheten. Den här gången är det kunskaperna i trafik och fordonskunskap mm hos taxiförare.
I mitten på nittiotalet tog man bort körprovet till förmån för ett utökat teoretiskt prov som bland annat handlade om att kunna läsa kartan på tid. Inte den lokala stadskartan utan rikskartan, till exempel avståndet mellan Avesta och Åmål. Jag undrade redan då vilken taxikund som var mer beroende av att chauffören kunde läsa kartan fort i stället för rätt. Det var ju dessutom redan då så dyrt att åka taxi, att de resor som gick utan för närområdet gick att räkna på ena handens fingrar. Köra ansågs däremot förarna kunna i tillräckligt hög grad eftersom de klarat körkortet en gång i tiden. Medan körprovet fanns ställdes högre krav på trafikbeteendet för att man skulle få bli yrkesförare. Åtminstone när jag, på "stenåldern", körde upp till taxichaufför.
Nu när körprovet, inklusive praktisk fordonskunskap, återinförts och vägverkets förarprövare rapporterar att det är skrämmande många taxiförare som kör så dåligt att de inte klarar provet, kommer det larmrappoerter.
Är vi förvånade? När vi vet att den mest olycksdrabbade föraren har haft sitt körkort i så där två, tre, fyra, fem år. Det är då man ansågs ha haft körkortet tillräckligt länge för att kunna tillräckligt mycket för att få göra de teoretiska taxiprovet. Vi vet ju att även äldre yrkesförare lägger sig till med diverse olater som avviker från lagstiftningen. (Jag också) Om då utgångsläget är det statistiskt sämsta, är det då förvånande att det blir galet?

Är du ett föredömme i trafiken?

DN har just nu en webfråga: Är du ett föredömme i trafiken?

Hittills har 63% svarat att de är ett föredömme.

Finns det ingen självkännedom hos svenskla bilister?
Om jag säger att det är 10% av bilisterna i sverige som kör någorluda efter regelboken. Ytterligarre några vet vad de gör för fel och skulle därmed kunna skärpa till sig så att de klarar en uppkörning men jag tvivlar på att den siffran kommer upp i 20%. Det är alltså en klar majoritet som inte ens vet vilka regler de bryter mot. Skrämmande, nja det kanske inte är så farligt ändå för de flesta bryter mot småsaker som inte spelar så stor roll och är alltså inte farliga.

Men steget från att vara "inte farlig" till att vara ett föredömme tycker jag är långt.

Tilläggas bör att det knappast är 10% som skulle klara ett teoriprov på vägverket.

Nära framför

Idag har jag varit ute på vägarna. Och som vanligt slås jag av hur dåliga vi är på att köra bil och ta hänsyn till varandra, åtminstone samtidigt.
Det är många, för att inte säga alla, kör alldeles för nära framför. Och då menar jag inte dem jag kör ifatt och inte lyckas ta mig förbi utan de som kör om och inte klarar av att köra om färdigt. Utan svänger in precis framför den de kört om. Ofta tom närmare än de själva vågar köra bakom. Och då ska man komma ihåg att de allra flesta kör alldeles för nära bakom också. De extremaste kör in så nära trots att de kör om i ett körfält utan mötande trafik, motorväg tex.
Idag hade jag en som körde extremt nära bakom, typ 10 meter, och med det avståndet började fumla med mobiltelefonen! Honom skrämde jag skiten ur genom att tända bromsljusen. Då ökade han avståndet till det enorma avståndet av 25 meter... (70 km/timme)