Facebook

Efter att ha varit väldigt avig och stor motståndare och inte begripat alls finns jag nu på Facebook.

Fritt val?

Migrationsminister Tobias Billström anser det svårt att kontrollera hur gästarbetare i Sverige bor. Då de inte behöver registrera sig när de inte stannar mer än tre månader är det svårt att veta var och hur de bor. Det är svårt att hålla koll på människor  "när de gör ett fritt val."
Som varje gång när det pratas om fritt val måste man fråga sig, vad har det fria valet stått mellan? En rutten husvagn med pressening över tillsammans med fyra andra eller en kartong på gatan i Krakow. Fritt val?

Två trafikdomar

Jag har tagit del av två intressanta domar i trafikmål den senaste tiden.

Den första handlar om en bilist som körde på och dödade en fotgängare på ett obevakat övergångställe. Det är alltså ett övergångställe där fordonsförare ska lämna fotgängare företräde. Övergångstället är lite besvärligt för båda parter. Det är två körfält i vardera riktningen, refug emellan alla körfält. Likförbaskat råder omkörningsförbud vid obevakade övergångställen.
Tingsrätten ansåg inte att bilföraren kunde ställas till ansvar eftersom trafiksituationen var så besvärlig. :-O
Vart tog grundregeln vägen? "Du ska i varje ögonblick kunna stanna inför varje tänkbar fara." (Jag vet det är inget citat men det är andemeningen.) Jag kan inte se annat än att bilföraren gjort sig extra skyldig då hon inte tog det extra försiktigt i en så besvärlig trafiksittuation. Det är definitivt ingen förmildrande omständighet att trafiksitutionen är svår.

Alltså är tingsrätten ute och cyklar.
Man kan också undra hur kommunen tänker när de inte har stoppat all trafik på en så svår plats.


Jag brukar hävda att det inte är straffbart att gå mot röd gubbe även om det är förbjudet. Men det kan straffas med döden. Det är inte helt rätt, vilket framgår i det andra fallet.
Det handlar alltså också om ett övergångställe, en fotgängare och en fordonsförare. Det är dock ett bevakat övergångställe, trafikljus. I det här fallet blir fotgängaren också påkörd men tar ingen större skada däremot blir det skador på bilen.
Bilföraren hävdar att han kört för grönt ljus vilket betyder att fotgängaren gått mot röd gubbe. Bilföraren har ett vittne som också sett det gröna ljuset. Tingsrätt kan alltså känna sig hyfsat säker på att det var röd gubbe. Fotgängaren döms till böter för "vårdslöshet i trafik" och skadestånd til bilägaren för skadorna på bilen.

Här talar vi om en rätt som förstått lagstiftningen. Härligt!


Det är inte svårt att förstå vad jag tycker om ovanstående domar. Det jag saknar är kvällstidningarnas krigsrubriker i det senare fallet. Det skulle behövas för att folk ska förstå att även fotgängare har en skyldighet att anstränga sig för att förhindra en olycka.
Obevakat övergångställe
"Gående som ska gå ut på ett övergångsställe ska ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos de fordon som närmar sig." (vägverkets hemsida)